Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội

- Ghi nhận của VietNamNet chiều mùng 5 Tết (ngày 1/2 dương lịch) trên quốc lộ 1, đường cao tốc...

Trong dòng người ồ ạt "lai kinh" có nhiều gia đình khệ nệ ngoài thực phẩm quê (gà, chuối, gạo...) còn lủng liểng cả đồ chơi. 

Nhiều đoạn đường về Hà Nội ùn tắc cục bộ khiến cho việc di chuyển khó khăn. 

Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội

Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội

Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội

 

Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội

Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội
Ảnh: Trần Thường
Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội
Tìm mọi cách để đưa gà quê về Hà Nội
Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội
Đồ chơi của bé cũng được di chuyển về Hà Nội (Ảnh: Phạm Hải)
Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội

Hết Tết, người dân khệ nệ đồ đổ về Hà Nội
Xuống xe là không còn tay để bê đồ


Phạm Hải - Nhị Tiến - Trần Thường

 
 
 

Tin liên quan