Hình ảnh phố Hà Nội tuyệt đẹp nhờ những hàng cây

- Cùng ngắm những hàng cây tuyệt đẹp trên phố Thủ đô những ngày dư luận xôn xao về thông tin Hà Nội chuẩn bị chặt hạ 6.700 cây xanh trên gần 200 tuyến phố.

Hà Nội đốn hạ 6.700 cây xanh để làm gì?

"Có những hàng cây đã thành biểu tượng, là dấu ấn của Hà Nội. Giờ chặt hết, Hà Nội còn lại gì ngoài bê tông? ".

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ
Hàng xà cừ trên phố Hoàng Diệu

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ
Hàng sấu trên phố Phan Đình Phùng

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ
Phố Trần Phú

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

Hàng cây sấu trên phố Trần Hưng Đạo

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

Hàng sao đen tuyệt đẹp trên phố Lò Đúc

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

Phố Lý Thái Tổ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

Hàng cây trên phố Kim Mã
 

Lê Anh Dũng