Bộ TN&MT kiến nghị sửa đổi luật Khoáng sản
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bộ TN&MT kiến nghị sửa đổi luật Khoáng sản

- Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi VPCP, Bộ KH-ĐT về việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và kiến nghị kiến nghị sửa đổi luật Khoáng sản và 12 nghị định của Chính phủ.

Theo đó, Bộ TN&MT đã tổ chức rà soát lại các điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKĐTKD) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và báo cáo kết quả rà soát, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bộ TN&MT kiến nghị sửa đổi luật Khoáng sản
Bộ TN&MT đề xuất đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và kiến nghị kiến nghị sửa đổi Luật Khoáng sản và 12 Nghị định của CP.

Cụ thể: về điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với các lĩnh vực, theo quy định tại phụ lục số 4 luật Đầu tư, Bộ TN&MT có 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện (KDCĐK) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ với 163 ĐKĐTKD.

Bộ TN&MT đề xuất chuyển ngành nghề KDCĐK về vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, các chất lây nhiễm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT với 22 điều kiện kinh doanh.

Bãi bỏ 36 điều kiện đầu tư kinh doanh: (lĩnh vực đất đai: 7 điều kiện; lĩnh vực môi trường 6 điều kiện; lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 6 điều kiện; lĩnh vực tài nguyên nước: 15 điều kiện; lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 1 điều kiện; lĩnh vực khí tượng thủy văn: 1 điều kiện).

Sửa đổi 15 điều kiện yêu cầu với cá nhân trong DN phải bảo đảm về điều kiện kinh nghiệm, thời gian công tác theo hướng tạo điều kiện cho DN có nhiều cách lựa chọn để chứng minh cá nhân có đủ điều kiện về kinh nghiệm, chuyên môn (lĩnh vực đất đai: 2 điều kiện; lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 1 điều kiện; lĩnh vực tài nguyên nước: 11 điều kiện; lĩnh vực khí tượng thủy văn: sửa đổi 1 điều kiện).

 

Bộ TN&MT đề xuất chuyển 1 ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, các chất lây nhiễm với 22 điều kiện đầu tư kinh doanh (còn 17 ngành nghề); kiến nghị bãi bỏ 36 điều kiện và sửa đổi 15 điều kiện đầu tư kinh doanh tại 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (chiếm 44,78%).

Bộ TN&MT kiến nghị sửa đổi luật Khoáng sản và 12 Nghị định của Chính phủ. 

Tổng cục Môi trường thông tin về 'một ngày thanh tra 3 DN'

Tổng cục Môi trường thông tin về 'một ngày thanh tra 3 DN'

Tổng cục Môi trường vừa có văn bản làm rõ thông tin “Bộ TN&MT mỗi ngày thanh tra 3 DN” đề cập đến việc triển khai Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 của Bộ.

Đề xuất đổi tên Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường

Đề xuất đổi tên Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường

Bộ TN&MT đề xuất đổi tên, tổ chức lại Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thành Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc.

Cục phó mất trộm: Sẽ sắp xếp lại Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường

Cục phó mất trộm: Sẽ sắp xếp lại Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường

Tổng cục Môi trường đang xây dựng đề án sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhiều cục trực thuộc, trong đó có Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Kiên Trung

 
 
 

Tin liên quan