Mỹ Đức kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Sáng 28/9, HĐND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 14 để kiện toàn một số chức danh của HĐND và UBND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Chủ tịch UBND huyện Hoàng Mạnh Sơn do nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu HĐND huyện cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Hoạt, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND thành phố. Kết quả, 30/30 đại biểu tham dự bỏ phiếu bầu đồng ý, đạt 100% so với đại biểu có mặt.

 
Hà Nội, huyện Mỹ Đức, nhân sự, Nguyễn Văn Hoạt

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hoạt (phải)

Hội nghị tổ chức lấy ý kiến về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mỹ Đức khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Bột do nghỉ hưu theo chế độ. Hội nghị đã bầu Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cho ông Nguyễn Quang Đường, trước đó là Chủ tịch UB MTTQ huyện.

Hội nghị cũng quyết nghị miễn nhiệm ông Lê Chí Hòa thôi giữ chức Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Mỹ Đức khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 và tổ chức bầu chức danh trưởng ban pháp chế HĐND huyện Mỹ Đức khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016, cho ông Phạm Quang Lộ, trước là ủy viên thường trực HĐND huyện.

Ngoài ra hội nghị cũng thông qua nội dung về miễn nhiệm thôi giữ chức đại biểu HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Phúc Hải (nguyên là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) luân chuyển sang Ban Dân tộc thành phố Hà Nội. Hội nghị cũng thông qua việc bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức đối với ông Nguyễn Văn Sơn nguyên là cán bộ lãnh đạo xã Đồng Tâm.

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt bày tỏ vinh dự và trách nhiệm trước sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong huyện. Ông Nguyễn Văn Hoạt hứa sẽ mang hết tâm trí, trách nhiệm của mình cùng tập thể UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Theo Lê Tâm (Cổng GTĐT Hà Nội)