Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Những công trình thay đổi diện mạo VN sau đổi mới

Trải qua 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã gặt hái những thành tựu to lớn, toàn diệntrên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, những công trình hạ tầng trải dài từ Bắc vào Nam đã làm thay đổi căn bản diện mạo đất nước.

 
Quảng Hiếu