Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng

- QH đã bỏ phiếu kín thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Chiều nay, theo kết quả của Ban kiểm phiếu công bố chính thức, tỉ lệ tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch QH đối với ông Nguyễn Sinh Hùng đạt 87,25%. Tỉ lệ không đồng ý là 8,5%.

Tỉ lệ đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng là 87,04%, không đồng ý là 8,5%

Cụ thể, theo kết quả do Ban kiểm phiếu công bố, với chức danh Chủ tịch QH, 431/477 ĐB có mặt đồng ý, 42 không đồng ý; với chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 430 đồng ý, 41 không đồng ý.

Trước khi bỏ phiếu kín, QH đã nghe tờ trình của UB Thường vụ QH về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH, các ĐB thảo luận tại đoàn.

Sau khi nghe tổng hợp ý kiến thảo luận đoàn đầu giờ chiều nay, QH lập Ban kiểm phiếu. Tiếp đó, QH bỏ phiếu kín để quyết định việc miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng.

QH cũng thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm này.

Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng
Ảnh: Phạm Hải

Cuối phiên họp, UB Thường vụ QH trình dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐ bầu cử quốc gia mới. Các ĐB về thảo luận tại đoàn nội dung này trước khi bỏ phiếu bầu chính thức vào phiên họp sáng mai.

 

Ngay sau khi được bầu, tân Chủ tịch QH sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Ông Nguyễn Sinh Hùng kết thúc 5 năm làm việc (2011-2015) trên cương vị Chủ tịch QH ở tuổi 70.

Trước khi công tác tại QH, ông Nguyễn Sinh Hùng từng là Phó Thủ tướng thường trực, Bộ trưởng Tài chính.

Trước khi tiến hành phiên họp miễn nhiệm sáng nay, ông Nguyễn Sinh Hùng khẳng định công tác nhân sự của kỳ họp này "không có mục đích, mục tiêu gì khác là sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐH Đảng 12 và quyết định của QH về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, cần có đội ngũ nhân sự có trách nhiệm phân công bắt tay ngay vào công việc".

Ông Nguyễn Sinh Hùng có cuộc trao đổi ngắn bên lề với PV:

- Ông có thể cho biết cảm xúc của mình hôm nay không?

Tôi thấy vui vẻ, bằng lòng.

- Nếu có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên thì ông thấy thế nào?

Mai Quốc hội sẽ chúc mừng điều ấy. Riêng tôi thấy vui, tin tưởng.

Ông kỳ vọng gì vào người kế nhiệm?

- Theo tôi thì hậu sinh khả uý.

Chung Hoàng