Phổ biến Hiến pháp bài bản trên cả nước

Phổ biến Hiến pháp bài bản trên cả nước

Phát biểu với các tuyên truyền viên của 63 tỉnh, thành, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp cần được tổ chức một cách bài bản, khoa học, với quy mô trên phạm vi cả nước.

 
 
Giá vàng