Thông qua quy chế bầu cử Đại hội 12

- Trong phiên họp trù bị sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã thông qua quy chế bầu cử của Đại hội.

Phiên họp trù bị do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành. 

Chủ tịch nước đã lấy ý kiến Đại hội thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội 12
Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Việc thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội diễn ra với tuyệt đại ý kiến đồng ý.

Quy chế có những quy định chặt chẽ hơn, đảm bảo nguyên tắc tập trung - dân chủ trong công tác nhân sự, mang tính tiếp nối với quy định 244 về quy chế bầu cử trong Đảng (Trung ương thông qua tháng 4/2014).

Theo đó, tại Đại hội 12 này, các ủy viên Trung ương đương nhiệm sẽ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách Trung ương đã chuẩn bị và cũng không được nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách tái cử.

Phiên trù bị cũng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 người trong đó có 16 ủy viên Bộ Chính trị và bà Hà Thị Khiết - người duy nhất 8 lần dự Đại hội Đảng.

Thư ký đoàn có 5 người do Chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội QH Trương Thị Mai, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng.

Ban thẩm tra tư cách đại biểu do ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương làm trưởng ban.

Chiều nay, các đoàn nghiên cứu tài liệu tại đoàn.

Sáng mai, Đại hội sẽ khai mạc với sự điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc. Thủ tướng sẽ mời Tổng bí thư lên đọc báo cáo chung của Ban chấp hành Trung ương khoá 11 về các văn kiện.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 11 sẽ do Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đọc.

 
Ngày 24/1 làm việc về nhân sự

Theo chương trình làm việc của Đại hội được thông qua, sáng mai phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 12 sẽ khai mạc, được tường thuật trực tiếp trên truyền hình, phát thanh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày báo cáo chung của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về các văn kiện Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh sẽ đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ dành thời gian làm việc thảo luận về các văn kiện của Đại hội.

Ngày 22 và 23/1 sẽ tiếp tục dành thời gian thảo luận về các văn kiện của Đại hội. Ngày 24/1 sẽ  họp về nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Đại hội 12 có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa 11 và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Xuân Linh

Mong chờ người đặt lợi ích dân tộc trên hết