Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thủ tướng ký quyết định chuyển đài VTC về VOV

Ngày 2/6, Thủ tướng đã ký quyết định chuyển Đài truyền hình kỹ thuật số VTC từ Bộ TT&TT về trực thuộc Đài TNVN.

Theo quyết định, Thủ tướng yêu cầu: Bộ TT&TT chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, lao động, tài chính - tài sản (bao gồm cả mạng truyền dẫn phát sóng và các khoản nợ phải thu, phải trả từ việc đầu tư hình thành tài sản) của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC về Đài TNVN (VOV).

VOV có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bảo đảm hoạt động liên tục và hiệu quả Đài VTC.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, LĐ-TB-XH có trách nhiệm phối hợp với Bộ TT&TT và Đài Tiếng nói Việt Nam giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình chuyển giao.

Quyết định này được Thủ tướng ký ban hành ngày 2/6 và chính thức có hiệu lực từ ngày ký.

 

Theo Bộ TT&TT, việc sáp nhập Đài VTC vào VOV sẽ tạo điều kiện cho cả hai đơn vị hợp lực để cùng phát triển mạnh mẽ. 

Khi sáp nhập vào VOV, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đài VTC là triển khai kênh truyền hình Quốc hội.

Theo VGP