Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu Hội Người cao tuổi làm việc với Bộ TT&TT

Thủ tướng yêu cầu TƯ Hội Người cao tuổi VN làm việc với Bộ TT&TT và các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề liên quan đến việc thanh tra đột xuất tại báo Người cao tuổi, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề nghị của Ban Thường vụ TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam.

 

Thủ tướng yêu cầu Hội Người cao tuổi làm việc với Bộ TT&TT 

Ban Thường vụ TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam có văn bản ngày 11/2 gửi Thủ tướng về việc thanh tra đột xuất tại báo Người cao tuổi. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Việc thanh tra đột xuất tại báo Người cao tuổi do Bộ TT&TT quyết định, thực hiện theo chức năng, thẩm quyền; Thủ tướng không chỉ đạo việc thanh tra này. Yêu cầu TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam làm việc với Bộ TT&TT và các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề liên quan đến việc thanh tra nói trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Theo VGP
 
 
 

Tin liên quan