Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nhân sự mới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Bộ trưởng Tài chính vừa ký quyết định bổ nhiệm, điều động một số cán bộ các đơn vị trực thuộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm có thời hạn các ông: Nguyễn Hoàng Tuấn, hàm Vụ phó, tập sự Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đào Quang Tuynh, hàm Vụ phó, tập sự Phó vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Nông nghiệp; Lê Anh Việt, hàm Vụ phó, tập sự Phó vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Nông nghiệp.

Về điều động cán bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định điều động bà Nguyễn Thu Trang, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế đến công tác tại Vụ Khoa giáo - Văn xã từ ngày 6/2/2017; ông Hoàng Vượng, chuyên viên chính Vụ Pháp luật đến công tác tại Vụ Công nghiệp, từ ngày 6/2.

Trước đó, VPCP đã quyết định thuyên chuyển ông Hoàng Văn Xô, Phó cục trưởng Cục Quản trị đến công tác tại Ủy ban Dân tộc từ ngày 1/2.

 
Nhân sự mới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho bà Phan Thị Thu Hiền

Liên quan đến công tác nhân sự, chiều 6/2, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính cho bà Phan Thị Thu Hiền.

Trước đó, ngày 16/1, người tiền nhiệm của bà Phan Thị Thu Hiền, ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ TCNH đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ.

Theo VGP

 
 
 

Tin liên quan