Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

39 sở ngành, quận huyện HN sẽ làm việc sáng thứ 7

- Từ 10/3, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, bao gồm 9 sở ngành và 30 quận huyện.

39 sở ngành, quận huyện HN sẽ làm việc sáng thứ 7

Cán bộ, công chức HN sẽ đi làm ngày thứ 7 từ 10/3. Ảnh: ANTĐ

 

Cụ thể gồm các Sở: KH&ĐT, TN&MT, LĐTB&XH, Xây dựng, Tư pháp, GTVT, NN&PTNT, QHKT; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn.

UBND các xã căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần.

Các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở (các Chi cục và tổ chức tương đương); Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở TN&MT căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ngang sở quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần.

Quyết định yêu cầu các cơ quan của TƯ được tổ chức theo ngành dọc đặt tại TP tổ chức làm việc vào thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

Thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/3.

Hương Quỳnh

 
 
 

Tin liên quan