Bầu BCH Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT khoá mới
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bầu BCH Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT khoá mới

- Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) Bộ TT&TT khóa 2 được tổ chức chiều nay. 

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thứ trưởng TT&TT Nguyễn Minh Hồng tham dự….Các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 cũng như phương phướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới (2017-2022).

Bầu BCH Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT khoá mới

Thứ trưởng TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thái An

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Bộ TT&TT luôn nhận dược sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao kịp thời của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ; các hội viên đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra.

Phương hướng của Hội CCB nhiệm kỳ tời cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ TT&TT trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh về một số nhiệm vụ sắp tới của Hội CCB. Đó là:

Tuyên truyền giáo dục hội viên thường xuyên học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của hội viên, động viên hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thường xuyên tập hợp ý kiến của hội viên để phản ánh với lãnh đạo các cấp.

Từng bước đổi mới các nội dung hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

 

Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên, vận động các hình thức tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, thanh niên và cán bộ công chức trân trọng và phát huy truyền thống của dân tộc, của đất nước, của ngành TT&TT qua các thời kỳ…

Chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong các hoạt động trọng tâm theo chủ trương hướng dẫn của Tư Hội CCB Việt Nam. Kịp thời báo cáo với Ban cán sự Đảng, Thường vụ Đảng ủy Bộ về những kết quả hoạt động của Hội; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.

Bầu BCH Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT khoá mới

Tiếp tục củng cố và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, phát triển và kết nạp thêm các hội viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị các cơ quan, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đặt ra.

Trung tướng Nguyễn Song Phi nêu rõ, hiện VN đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. CCB cả nước nói chung trong đó có CCB Bộ TT&TT phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, nhạy bén nắm bắt tình hình để xây dựng niềm tin cho hội viên.

Trung tướng nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Hội cần quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội Đảng 12 đã xác định cho Hội CCB VN.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Hội CCB Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2017-2022.

Thái An