Truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017

Chiều 31/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì họp với các bộ, ngành liên quan triển khai chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017. Cùng tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng.

Truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, trong những năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, với điểm nhấn là chương trình “Nối vòng tay lớn” đã huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo, đóng góp quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo quốc gia.

Để tiếp tục nguồn lực hỗ trợ người nghèo có ý chí vươn lên trong cuộc sống, đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017.

Việc triển khai chương trình “Chung tay vì người nghèo” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thông qua phát động, triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tôn vinh những tấm lòng nhân ái đã chăm lo, giúp đỡ ủng hộ cho người nghèo, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

 

Từ chương trình sẽ vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế đăng ký, ủng hộ, giúp đỡ, nhằm góp phần tạo ra nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, sau khi họp thống nhất kế hoạch thực hiện, trong tháng 9/2017 các cơ quan phối hợp tổ chức chương trình xây dựng kế hoạch vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ trong “Tháng cao điểm vì người nghèo” 17/10 – 18/11/2017 và đăng ký ủng hộ tại Chương trình “Chung tay vì người nghèo”; bên cạnh đó các cơ quan sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, họp bàn và thống nhất kịch bản Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017.

Dự kiến chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 17/10/2017.

Trong chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017, bên cạnh việc tổng hợp kết quả giúp đỡ người nghèo, cộng đồng nghèo trong 2 năm 2016, 2017 sẽ có tọa đàm giới thiệu những điển hình thoát nghèo bền vững tiêu biểu. Cũng tại đây sẽ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thời gian tới và hưởng ứng của tập thể, cá nhân hỗ trợ cho người nghèo.