VTC cần sáng tạo đưa ra những sản phẩm dịch vụ mới
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

VTC cần sáng tạo đưa ra những sản phẩm dịch vụ mới

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo, Tổng công ty VTC tiếp tục sáng tạo đưa ra những sản phẩm dịch vụ mới, đảm bảo duy trì doanh thu và lợi nhuận năm 2017 và các năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, trong điều kiện kinh doanh khó khăn như hiện nay, Tổng công ty cần bám sát định hướng của bộ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ TT&TT, cũng như chấp hành nghiêm chỉnh qui định của pháp luật. Bên cạnh đó, xây dựng phương án cổ phần hóa theo chỉ đạo của Bộ TT&TT. 

Thứ trưởng nhắc nhở, các đơn vị tham mưu của Bộ cần linh hoạt trong xử lý những vấn đề phát sinh, đảm bảo thực hiện đúng qui định của Nhà nước,  nhưng không làm mất đi cơ hội của doanh nghiệp. Quản lý Nhà nước phải thực hiện đúng tin thần của Thử tướng Chính phủ đó là kiến tạo để doanh nghiệp có môi trường và cơ hội phát triển tốt nhất.

VTC cần sáng tạo đưa ra những sản phẩm dịch vụ mới

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng

Báo cáo của Tổng công ty VTC, từ đầu năm 2017 đến nay, Tổng công ty VTC tiếp tục giai đoạn phục hồi và chuyển mình mạnh mẽ hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập. 

Theo đó, thương hiệu VTC ngày càng được củng cố và được các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng, ủng hộ. Mô hình tổ chức ngày càng tinh gọn và hiệu quả, người lao động được tăng cường đào tạo, điều kiện làm việc liên tục được cải thiện. 

 

Tổng doanh thu toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm đạt 44% kế hoạch và lợi nhuận đạt 51% kế hoạch. Lĩnh vực Nội dung số có tốc độ phát triển khá tốt và ổn định, luôn duy trì được doanh thu và lợi nhuận, đóng góp lớn vào hiệu quả SXKD chung của toàn Tổng công ty. 

Ngoài những thành tựu về SXKD, Tổng công ty VTC cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công ích như Dịch vụ truyền hình Internet; Kênh truyền hình đối ngoại; Quản lý và vận hành hiệu quả Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng công ty VTC cũng đang gặp phải nhiều khó khăn và thách thức mới, sức ép cạnh tranh ngày càng tăng, nhiều dịch vụ truyền thống đang bị sụt giảm. 

Đặc biệt, hoạt động bàn giao, chia tách Đài Truyền hình VTC từ Tổng công ty VTC về VOV chưa được thực hiện, ảnh hưởng xấu đến SXKD và rủ ro lớn về tài chính. 

Về mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng công ty VTC chú trọng chuẩn bị chu đáo và tiến hành khẩn trương công tác bàn giao tài sản, tài chính của Đài Truyền hình VTC sang VOV ngay khi Phương án bàn giao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tập trung hơn nữa nguồn lực, thúc đẩy SXKD, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, hoàn thành phương án sắp xếp lại Tổng công ty giai đoạn 2016-2020, trong đó trọng tâm là cổ phần hoá trình Bộ Thông tin & Truyền thông phê duyệt.

D.Anh