TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Hành trình khám phá di sản Bắc Giang: Cây Dã Hương nghìn tuổi

21/09/2018  16:33

"Cây Dã hương ngàn năm tuổi" thuộc xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là cây Dã hương đại thụ lớn nhất thế giới.

Hành trình khám phá di sản Bắc Giang: Cây Dã Hương nghìn tuổi