Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tọa đàm: Giảm nghèo đa chiều và an sinh xã hội

Trong 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam luôn xác định mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 hệ thống an sinh xã hội sẽ bao phủ khắp toàn dân. 

Đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Vậy làm thế nào để có thể đạt được mục tiêu này? Để trả lời câu hỏi này, Tuần Việt Nam tổ chức tọa đàm: Giảm nghèo đa chiều và an sinh xã hội. 

Các vị khách mời của chúng tôi gôm có bà Phạm Minh Thu, Đại diện Bộ Lao động Thương binh – Xã hội (MOLISA) và ông Nguyễn Đức Thành, chuyên gia từ Tổ chức Care International.

 

Mời quý vị theo dõi nội dung cuộc tọa đàm trong Video dưới đây: