Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tọa đàm: Giúp người nghèo chiếc cần câu thay vì cho con cá

Theo ghi nhận của các tổ chức quốc tế có uy tín, khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam khá lớn.

Cụ thể, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất Việt Nam trong 10 năm. Trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập từ nguồn tài sản cao hơn gần 5.000 lần thu nhập của nhóm 10% nghèo nhất Việt Nam chi hàng ngày cho các nhu cầu thiết yếu. Thu nhập trong một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam có thể đưa 3.2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước.

Lý giải cho nghịch lý này, Tuần Việt Nam tổ chức tọa đàm: Giúp người nghèo chiếc cần câu thay vì cho con cá.

Xin giới thiệu các vị khách mời của chúng tôi gồm: Ông Hà Việt Quân, Tổ trưởng Tổ công tác 569 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, đại diện Tổ chức Oxfam Việt Nam và ông Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong

Mời quý vị theo dõi cuộc tọa đàm qua Video sau đây: Phần 1:

 

Bất bình đẳng kinh tế đi kèm với bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội, tạo ra những tác động xã hội sâu rộng và cản trợ thành tựu phát triển đất nước. Làm thế nào thu hẹp khoảng cách này?

Mời xem tiếp phần 2: