Ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết khoảng 1.000 doanh nghiệp sử dụng hơn 42.000 lao động ở thành phố nợ bảo hiểm xã hội hơn 1.600 tỷ đồng.

1.000 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ bảo hiểm xã hội-1

1.000 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ bảo hiểm xã hội-2

1.000 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ bảo hiểm xã hội-3

1.000 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ bảo hiểm xã hội-4

1.000 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ bảo hiểm xã hội-5

1.000 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ bảo hiểm xã hội-6

1.000 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ bảo hiểm xã hội-7

1.000 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ bảo hiểm xã hội-8

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn