15.300 tỷ đồng cho hai dự án cấp bách

Cập nhập tin tức 15.300 tỷ đồng cho hai dự án cấp bách