20.000 USD một giấy phép

tin tức về 20.000 USD một giấy phép mới nhất

'Chạy' giấy phép 20.000 USD, Bộ trưởng Công Thương lệnh xác minhicon
Đầu tư24/02/20170

'Chạy' giấy phép 20.000 USD, Bộ trưởng Công Thương lệnh xác minh

Trước việc một giám đốc DN kinh doanh xuất khẩu gạo tiết lộ phải mất 20.000 USD mới có được một giấy phép xuất khẩu, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ngay lập tức đã yêu cầu xác minh.