20 năm quan hệ Việt - Mỹ

tin tức về 20 năm quan hệ Việt - Mỹ mới nhất

Việt - Mỹ: Tương lai “không điều gì là không thể”icon
TuanVietNam26/06/20150

Việt - Mỹ: Tương lai “không điều gì là không thể”

Tuy đã có những bước tiến vượt bậc, nhưng tiềm năng quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai vẫn còn rất lớn.