20năm

tin tức về 20năm mới nhất

Vốn Mỹ vào bảo hiểm: Cuộc chơi lớn mới bắt đầuicon
Kinh Doanh16/07/20150

Vốn Mỹ vào bảo hiểm: Cuộc chơi lớn mới bắt đầu

Tiềm năng phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam còn rất lớn, khi rất nhiều lĩnh vực chưa được khai thác như bảo hiểm thiên tai, năng lượng, tài sản công...