Phần đông các nước đều chú trọng việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài trong công vụ. Mỗi nước căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình có cách thức thích hợp để làm việc này.

Phần đông các nước đều chú trọng việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài trong công vụ. Mỗi nước căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình có cách thức thích hợp để làm việc này.

Mỹ có ngạch tạm dịch là Cán bộ, viên chức lãnh đạo cấp cao trong hệ thống công vụ (Senior executive service), Anh có fast stream (Chương trình phát triển nhanh nguồn nhân lực triển vọng), Hàn Quốc có Công vụ cao cấp (Senior civil service), Singapore có Công vụ hành chính (Administrative service), Thái Lan có Công chức tiềm năng cao (High potential performers)...

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn