30tỷ

tin tức về 30tỷ mới nhất

Bộ Tài chính muốn vay Ngân hàng Nhà nước 30.000 tỷ chi tiêu?icon
Kinh Doanh30/07/20150

Bộ Tài chính muốn vay Ngân hàng Nhà nước 30.000 tỷ chi tiêu?

 Bộ Tài chính đã có chỉ đạo các Vụ chức năng nghiên cứu và đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách vay 30.000 tỷ đồng để đảm bảo cân đối thu chi trong năm nay.