4000 con lợn chết

tin tức về 4000 con lợn chết mới nhất

5.000 con lợn chết đang phân huỷ, chưa tìm được chỗ chônicon
Thời sự14/10/20170

5.000 con lợn chết đang phân huỷ, chưa tìm được chỗ chôn

Theo ông Bình, khó khăn nhất hiện nay là nước ở khu vực đó còn rất lớn, chưa tìm được chỗ để chôn lấp.