5000 con lợn

tin tức về 5000 con lợn mới nhất

5.000 con lợn chết đang phân huỷ, chưa tìm được chỗ chônicon
Thời sự14/10/20170

5.000 con lợn chết đang phân huỷ, chưa tìm được chỗ chôn

Theo ông Bình, khó khăn nhất hiện nay là nước ở khu vực đó còn rất lớn, chưa tìm được chỗ để chôn lấp.