5252414811876183777

Cập nhập tin tức 5252414811876183777

Tuyển dụng Kỹ sư lập trình Backend

Báo VietNamNet cần tuyển kỹ sư lập trình Backend: Tham gia phát triển sản phẩm của công ty, đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm, nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới, viết Unit test