9 tháng 3

tin tức về 9 tháng 3 mới nhất

Hình ảnh đầu tiên về nhật thực 9/3icon
Công nghệ09/03/20160

Hình ảnh đầu tiên về nhật thực 9/3

Những hình ảnh đầu tiên về nhật thực khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương diễn ra sáng nay. Tại Việt Nam, khu vực phía Nam có thể quan sát được nhật thực một phần khá rõ.