ách ly xã hội

tin tức về ách ly xã hội mới nhất

Đóng cửa nhà máy, khó khăn lắm vẫn trả lương cho anh emicon
Đầu tư02/04/20200

Đóng cửa nhà máy, khó khăn lắm vẫn trả lương cho anh em

Do có sự chuẩn bị từ trước, các DN đã thích nghi với cách làm việc từ xa để đối phó với dịch bệnh và thực hiện nghiêm chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Mọi hoạt động của DN vẫn diễn ra suôn sẻ.