ấn chỉ giả

tin tức về ấn chỉ giả mới nhất

Mua bảo hiểm xe, cẩn thận dính phải ấn chỉ giảicon
Ô tô - Xe máy20/08/20190

Mua bảo hiểm xe, cẩn thận dính phải ấn chỉ giả

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện trường hợp làm giả ấn chỉ có số seri trùng với số seri của ấn chỉ thật do doanh nghiệp bảo hiểm phát hành.