an toàn khu

Cập nhập tin tức an toàn khu

Thăm khu di tích bí mật lưu giữ thi hài Bác Hồ

Đá chông K9 là khu di tích quốc gia đặc biệt bởi đã lưu giữ những kỷ niệm về Bác cả khi Người sống cũng như khi Bác mất.

Theo chân Bác: An toàn khu bí mật K9 thời chống Mỹ

Lịch sử K9 gắn liền cuộc đời Bác Hồ trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1969).

Thăm nơi còn lưu giữ nhiều nhất những căn lán Bác Hồ

Định Hoá là trung tâm chính trị của Việt Bắc, cũng là nơi còn lưu giữ nhiều nhất những căn lán của Bác Hồ.