Android Q

tin tức về Android Q mới nhất

Cách vuốt để mở trình đơn bên trái hoặc bên phải trên Android 10icon
Ứng dụng07/07/20190

Cách vuốt để mở trình đơn bên trái hoặc bên phải trên Android 10

Android 10 đã chuyển hoàn toàn sang hệ thống điều hướng cử chỉ. Vậy nên, trên Android 10 cách mở trình đơn bên đã thay đổi.