auchan bán lại

tin tức về auchan bán lại mới nhất

Auchan về tay đại gia Việticon
Đầu tư28/06/20190

Auchan về tay đại gia Việt

Theo hợp đồng chuyển nhượng,15 cửa hàng gồm cả hoạt động bán lẻ lẫn thương mại điện tử sẽ được Saigon Co.op mua lại từ Auchan Reatil Việt Nam (Pháp).