ba tại chỗ

Cập nhập tin tức ba tại chỗ

Đề xuất giải pháp thay ‘ba tại chỗ’ cho doanh nghiệp

Sau khi thực hiện “ba tại chỗ”, nhiều nhà máy không đáp ứng được yêu cầu này và đã phải tạm dừng sản xuất bởi không đủ khả năng tổ chức, thu xếp cơ sở vật chất phục vụ ăn, nghỉ tại chỗ cho hàng nghìn lao động.