Bắc Kạn đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đảm bảo tiến độ thời gian, các bước theo đúng quy định, vì một Ngày hội toàn dân trang trọng, dân chủ, đúng luật và an toàn.

Theo báo cáo ngày 18/5 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Kạn, toàn tỉnh đã thành lập 117 ủy ban bầu cử các cấp. Trên cơ sở số đơn vị bầu cử, toàn tỉnh đã thành lập 789 ban bầu cử, gồm: hai ban bầu cử Quốc hội, 14 ban bầu cử HĐND tỉnh, 60 ban bầu cử HĐND cấp huyện và 713 ban bầu cử HĐND xã. Toàn tỉnh có 763 khu vực bỏ phiếu.

Tổng dân số trên địa bàn cập nhật đến ngày 13/5 là 317.511 người. Tổng số cử tri trên địa bàn cập nhật đến ngày 13/5 là 238.879 người, chiếm 75,23% dân số. UBND các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri theo Luật định.

Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn đã lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vào ngày 22/4 (trước 6 ngày so với Luật định); công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội vào ngày 29/4 (trước 4 ngày so với Luật định). Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã cũng công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở địa phương trước ngày 28/4. Đến ngày 13/5, Ủy ban bầu cử, cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tỉnh cũng xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền và công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, y tế trong cuộc bầu cử.

{keywords}
 Tuyên truyền bầu cử lưu động ở huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Toàn tỉnh có 90 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Trong đó, đã tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong 70 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, dự kiến đến ngày 19/5 sẽ thực hiện được 67 cuộc.

Riêng 3 cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Ba Bể tạm dừng gồm: Điểm xã Khang Ninh - Thượng Giáo, điểm xã Hoàng Trĩ - Nam Mẫu, điểm thị trấn Chợ Rã. Nguyên nhân do các địa phương này có các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo, thông qua, gửi các chương trình hành động của các ứng cử viên đến các địa phương trên để phát trên loa truyền thanh, chuyển tư liệu chương trình hành động đến các hộ gia đình để cử tri nghiên cứu.

Để chủ động ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị tổ chức bầu cử, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, trong đó có các phương án cụ thể, hướng dẫn y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử và hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các khu vực bỏ phiếu.

Minh Ngọc