bác sĩ nội trú

tin tức về bác sĩ nội trú mới nhất

Góc khuất đời bác sĩ: Những đêm trực và 'căn phòng tội lỗi' trong bệnh việnicon
Sức khỏe09/09/20190

Góc khuất đời bác sĩ: Những đêm trực và 'căn phòng tội lỗi' trong bệnh viện

 - "Tội lỗi" ở đây không phải là căn phòng đó có lỗi gì mà chỉ vì lương bác sĩ bèo bọt, ca trực bằng tiền một bát phở nên bác sĩ phải chạy đua kiếm sống mà thôi.