Bạch Đằng Giang

tin tức về Bạch Đằng Giang mới nhất

Bàn 'kế' nâng tầm bãi cọc gỗ Bạch Đằng do nông dân Hải Phòng phát hiệnicon

Bàn 'kế' nâng tầm bãi cọc gỗ Bạch Đằng do nông dân Hải Phòng phát hiện

Nông dân Hải Phòng đã phát hiện bãi cọc gỗ lịch sử liên quan đến trận đánh trên sông Bạch Đằng năm xưa.