Bài báo công bố quốc tế,Công bố quốc tế của Việt Nam: Lượng tăng nhưng chất giảm
 
 

Bài báo công bố quốc tế

tin tức về Bài báo công bố quốc tế mới nhất

Công bố quốc tế của Việt Nam: Lượng tăng nhưng chất giảmicon
Khoa học13/06/20160

Công bố quốc tế của Việt Nam: Lượng tăng nhưng chất giảm

Năm 2015, lần đầu tiên số lượng công bố ISI đã vượt mốc 3.000 bài. Tuy nhiên, tỉ lệ các công bố chất lượng cao của chúng ta lại đang có xu hướng giảm đi.