Bài học sống

tin tức về Bài học sống mới nhất

Chọn thành công hay bình an?icon
Hồi âm04/06/20210

Chọn thành công hay bình an?

'Thành công chắc là phải ganh đua, hơn thua với người đời thì sao mà bình an. Còn rẽ qua khúc quanh bình an là chắc phải buông bỏ hết, làm sao thành công cho nổi', bà Nguyễn Phi Vân lý giải về mâu thuẫn của một bạn trẻ.