bãi thử Punggye-ri

Cập nhập tin tức bãi thử Punggye-ri

Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân 6 lần kể từ năm 2006 và lần nào cũng dùng bãi thử Punggye-ri.