ban hành

tin tức về ban hành mới nhất

Việt Nam 'dẫn đầu' và 'nhất thế giới'?icon
TuanVietNam09/04/20150

Việt Nam 'dẫn đầu' và 'nhất thế giới'?

Năm 2013, Ngân hàng Thế giới chỉ ra: Việt Nam thuộc nhóm nước dẫn đầu thế giới về xây dựng pháp luật nhưng lại thuộc nhóm nước yếu kém nhất thế giới về thực thi pháp luật.