Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

tin tức về Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc mới nhất

Thế giới có 800 khu công nghệ cao thì ta đang ở đâu?icon
Đầu tư19/02/20170

Thế giới có 800 khu công nghệ cao thì ta đang ở đâu?

Sau gần 20 năm triển khai, khu công nghệ cao (CNC)  Hòa Lạc vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập mà Thủ tướng ví von “20 tuổi vẫn còn bú sữa”.