bản quyền nội dung số

tin tức về bản quyền nội dung số mới nhất

Tăng cường quản lý trò chơi trực tuyến, bảo đảm bản quyền nội dung sốicon

Tăng cường quản lý trò chơi trực tuyến, bảo đảm bản quyền nội dung số

Việc tăng cường quản lý thanh toán trực tuyến, trò chơi điện tử trực tuyến và đảm bảo bản quyền nội dung số trên Internet là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT.