bạn thân của chồng

Cập nhập tin tức bạn thân của chồng

Tôi có lòng tốt giúp đỡ, nào ngờ chồng của bạn thân lại là một gã háo sắc, thủ đoạn.