bằng cấp quốc tế

tin tức về bằng cấp quốc tế mới nhất

Nhiều cơ hội học tập ở thành phố lớn thứ 2 New Zealandicon
Tuyển sinh06/06/20190

Nhiều cơ hội học tập ở thành phố lớn thứ 2 New Zealand

Những năm gần đây, New Zealand trở thành điểm đến học tập hấp dẫn đối với HSSV Việt   Nam. Chỉ riêng tại thành phố Christchurch, số HSSV Việt Nam tại đây tăng đến 52% trong 1 năm từ 2016 đến 2017.