Bảng chữ cái tiếng Việt

tin tức về Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất

Đề xuất cải tiến "tiếng Việt" thành "tiếq Việt"icon
Khoa học25/11/20170

Đề xuất cải tiến "tiếng Việt" thành "tiếq Việt"

PGS.TS Bùi Hiền, Nguyên Hiệu phó Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội đã đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt như chuyển cách viết Luật giáo dục" đổi thành “Luật záo zụk”. “Tiếng Việt” thành “Tiếq Việt”, “ngôn ngữ” thành “Qôn qữ”…