Bảng giá tính lệ phí trước bạ

Cập nhập tin tức Bảng giá tính lệ phí trước bạ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 304/2016/TT-BTC quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy áp dụng từ 1-1-2017.