bằngcấp

tin tức về bằngcấp mới nhất

Nhân viên nhiều bằng cấp làm gì?icon
Kinh Doanh29/11/20150

Nhân viên nhiều bằng cấp làm gì?

Có lần nhận được “đơn xin đi học” của một nữ nhân viên, tôi lấy làm lạ.