báo cáo đánh giá tác động môi trường

tin tức về báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Công khai đánh giá tác động môi trường là quyền của DNicon
Thời sự11/12/20200

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Công khai đánh giá tác động môi trường là quyền của DN

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là tác quyền của doanh nghiệp. Do đó, công khai hay không là quyền của doanh nghiệp 'chứ không phải cơ quan nhà nước lấy cái đó công khai được'.